Over ons

Onze Missie
Janusian Management is een managementbureau dat voornamelijk actief is bij woningcorporaties en zorginstellingen. In deze branches hebben wij meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van operationeel- en strategisch management, project- en procesmanagement en willen deze ervaring dan ook inzetten om organisaties te ondersteunen. Wij willen winstgevend ondernemen met duurzaam karakter, zodanig dat wij een bijdrage leveren aan het verbeteren van een maatschappelijk doel.

Onze Visie
Opdrachten realiseren met een maatschappelijke relevantie, zodanig dat de output van ons werk een toegevoegde waarde heeft en een maatschappelijk rendement behaalt. Een deel van onze omzet zal dan ook worden geïnvesteerd in een maatschappelijk doel. Onze kernwaarden zijn daarbij: Creatief, ondernemend, initiatief nemend, integer, vernieuwend, resultaatgericht en een "doe maar gewoon" mentaliteit. De medewerker en de klant staan bij ons centraal.

Janusian Management werkt als netwerkorganisatie samen met andere specialisten om onze visie om te zetten in concrete resultaten.

Doelstellingen
De laatste brug tussen het strategisch denken en het praktisch doen wordt gevormd door de doelstellingen van de organisatie. Doelen zijn tastbare resultaten die men nastreeft om de missie, visie en strategie van de organisatie te verwezenlijken. Daarbij helpt het om de doelstellingen SMART te formuleren: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Wij voegen daar "Inspirerend" nog aan toe.

Duurzaam resultaat
Daadkracht en expertise zijn belangrijke succesfactoren voor een geslaagde dienstverlening. Met gevoel voor de cultuur in de specifieke branche en de ontwikkelingskansen van de organisatie zetten wij duurzame verbeteringen in gang. Indien blijkt dat op onderdelen nog extra aandacht nodig is om de beoogde doelstelling te realiseren, zullen wij daarvoor onze verantwoordelijkheid nemen.