Management

Wij kunnen diverse vormen van management bieden, zoals verandermanagement, projectmanagement, verbetermanagement en procesmanagement. Echter vaak vallen diverse vormen van management samen binnen een opdracht. Daarom vinden wij de vorm ondergeschikt aan het gewenste resultaat. De aanvliegroute zal dan ook worden bepaald in een gesprek met de opdrachtgever.

Natuurlijk kunnen wij elke manager vervangen bij ziekte of langdurige afwezigheid, maar onze kracht is het in gang zetten van een beweging, een verandering tot stand brengen, een verbetering aanbrengen. Of te wel wij zijn goed in tijdelijk leiderschap met een veranderopgaaf.

Bij onze managementopdrachten gebruiken wij onder andere instrumenten als het INK managementmodel, Balanced Scorecard, Lerende Organisatie, Enneagram, Besturingsmodel van Deming, KWH (kwaliteitscentrum voor wooncorporaties) , HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Het Nieuwe Werken is voor ons een belangrijke inspiratiebron en kunnen wij desgewenst implementeren in uw organisatie.

Elementen die ons interim-management kenmerken